Tasa-arvo, ihmisoikeudet ja sananvapaus ovat olleet minulle aina tärkeitä asioita. Haluaisin olla omalta osalta kehittämässä maailmaa, jossa jokainen voi olla sellainen kuin haluaa riippumatta suuntautumisesta, sukupuolesta, ihonväristä tai uskonnosta.

Tulemme erilaisista tilanteista / paikoista ja meille on annettu erilaiset kortit elämään, mutta me kaikki olemme ihmisiä ja meidän tulisi tukea ja auttaa toisiamme eikä arvostella, erotella ja tapella. Ei voi ymmärtää, että vielä 2020 pitää vääntää samoista asioista kuin kymmeniä vuosia sitten. Miksi jonkun pitäisi elää muotissa, jonka muut ovat hänelle pakottaneet eikä sitä elämää missä hän saisi olla vapaa. Elämä on aivan liian lyhyt elettäväksi kuten muut haluaisivat sinun elävän. Jokaisen pitää saada olla oma itsensä, kunhan se ei ole vaaraksi muille tai vastoin paikallista lakia.

Aloin miettimään tätä aihetta, koska kaveri Twitterissä on tuonut asiaa paljon esille ja siellä on esiintynyt myös hyvin ronskia kielenkäyttöä aiheen tiimoilta. Uskovainen kansanedustaja, kristinusko ja Pride-tapahtuma - siinä ainekset oikein mukavaan pommiin.

Helsinki Pride

Helsinki Pride on kansalaisjärjestö ja asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta. Yhdistys tekee töitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten oikeuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin eteen.

Nykyisin Helsinki Pride on Suomen näkyvin lhbtiq-kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma ja yksi Helsingin suurimmista kesätapahtumista. Pride-kulkueessa mielenilmaukset ovat yhä tärkeässä roolissa iloisen juhlinnan rinnalla.

Uskovaiset

Uskonnonvapaus on oikeus tunnustaa ja harjoittaa haluamaansa uskontoa tai olla tunnustamatta mitään uskontoa. Suomen perustuslaissa on kohta (11§):

Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus. Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Uskonnon ja omantunnon vapaus

Olin vuosia uskovainen, kristitty, joten tiedän miten tärkeää uskonto ja sen harjoittaminen voi monille olla. Uskonelämäni alkuaikoina olin myös itse liian tuomitsevainen. Vaikka haluan kannattaa tasa-arvoa, en kuitenkaan halua nähdä, että uskonnot pakotetaan muuttamaan perusarvojaan ilman hyväksyntää uskonnon / seurakuntien johtajilta, koska jos perusarvoja voi muokata mielivaltaisesti, ei kyse ole enää samasta uskonnosta. Uskovaisten tulisi saada seurata pyhiä kirjoituksiaan ja jumaliensa sanaa ylimpien johtajiensa viitoittamalla tiellä riippumatta valtion linjauksista tai maailman trendeistä, kuitenkin ihmisoikeuksia ja koskemattomuutta noudattaen. Omissa seurakunnissaan, kirkoissaan ja moskeijoissaan voi mielestäni harjoittaa sellaista uskonnollista elämää kuin kukin haluaa.

Maailma on muuttunut paljon siitä kun pyhiä linjauksia on tehty ja nykyään monet ennen laittomat tai muuten kielletyt asiat ovat yleisesti sallittuja. Homoseksuaalisuus oli listattu psykiatriseksi sairaudeksi vuoteen 1981, mutta nykyään tuntuu heterouden olevan pahempi rikos - varsinkin Priden aikaan.

Kristinusko ja sen eri suunnat ovat kuitenkin hyväksyneet osan kielletyistä, kuten esim. naispappeus, samaa sukupuolta olevien avioliitot sekä vuonna 2019 kirkko ilmoitti olevansa Priden virallinen tukija. Homoavioliitot on Suomen valtion linjaus eikä kaikki seurakunnat ole asiasta samaa mieltä, mutta kirkon tuki Pridelle on kuitenkin selkeä viesti kirkon muutoksesta.

Onko homous katoamassa kirkon synneistä vai väheneekö sen merkitys samalle tasolle kuin miehen ja naisen seksi vain avioliitossa? Muuttuvatko kristittyjen arvot vähitellen avoimempaan suuntaan ja jääkö vain muutamat vanhoilliset huutamaan vastaan? Voiko synnin määritelmiä muuttaa? Raamattu, varsinkin Vanha Testamentti, tuomitsee homouden, mutta tuliko Jeesus sittenkin pelastamaan meidät kaikki? Tutustu tarkemmin homoseksuaalisuuteen Raamatussa.

Kansanedustaja provosoimassa

Minusta on erittäin huolestuttavaa, että kansanedustaja loukkaa vuosittain seksuaalivähemmistöä tai ihmisoikeuksia edistävää tapahtumaa. Kansanedustajien tulisi edustaa meitä kaikki eikä käyttää vaikutusvaltaansa vähentämään muiden arvoa. Ymmärrän, että uskovaisen tulee seurata omaa kutsumustaan, mutta törkeää provosointia vuosittain?

Viime vuonna kansanedustaja Päivi Räsänen kommentoi kirkon Priden tukemista twiitillä:

#kirkko on ilmoittanut olevansa #seta n #Pride2019 virallinen partneri. Miten kirkon oppiperusta, #raamattu sopii yhteen sen kanssa, että häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi? pic.twitter.com/cnjAQCrOc2

Päivi Räsänen, 17.06.2019

Tänä vuonna Räsänen kyseenalaisti tapahtuman taustalla olevat syyt Uuden Suomen blogissa väittäen, ettei Pride ole ihmisoikeustapahtuma.

#Pride2020 julistaa olevansa ihmisoikeustapahtuma, mutta tosiasiassa kyse on lgbt-ideologiasta, jonka tavoitteena on murtaa ihmiskunnan historian ja jatkuvuuden perusta, lapsen oikeus äitiin ja isään sekä omaan synnynnäiseen sukupuoleensa. […] ihmisoikeuksia käytetään verhona, jonka takana ovat lakihankkeet sukupuolen moninaisuudesta, lasten transhoidoista sekä äitiyden ja isyyden korvaamisesta sukupuolineutraalilla vanhemmuudella.

Päivi Räsänen, 09.09.2020

Molempina vuosina selkeää provosointia, mutta samalla erittäin tehokas tapa saada julkisuutta ja aiheuttaa keskustelua. Luin osan tämän vuoden twiitin kommenteista ja suurimmaksi osaksi keskustelu oli asiallista, mutta kommenteista ja ketjun ulkopuolelta löytyi myös muutamia henkilökohtaisia hyökkäyksiä.

Mielestäni kaikesta tulisi voida keskustella avoimesti ja rakentavasti, jopa silloin kun aloittaja on provosoinut näin pahasti. Jokaisella on oikeus mielipiteeseen - oli se oikea tai väärä eikä Räsänen tuossa kirjoituksessa varsinaisesti ollut vähemmistön ihmisoikeuksia vastaan vaan kyseenalaisti tapahtuman ideologian. Henkilökohtaiset hyökkäykset, solvaukset ja muut hyvin negatiiviset reaktiot antavat yleensä vain huonoa kuvaa sen kirjoittajasta.

Tubettaja Tuure Boelius kirjoitti Räsäselle avoimen kirjeen Instagramissa. Suosittelen lukemaan kokonaan, mutta pointti tiivistettynä:

Miten edes kehtaat käyttää vaikutusvaltaasi hyväksi näin ihmisoikeuksia sortavan asian puolesta? Sananvapaus ei ole peruste hyökätä ihmisoikeuksia vastaan, eikä ihmisoikeudet ole mielipideasioita!”

Tuure Boelius

Iltalehden haastattelussa nostettiin esiin Räsäsen vuoden 2010 kirjoitus mikä ilmeisesti yhä kuvaa hänen arvojansa, koska hän yritti ensin selittää asiaa tieteellisesti ja tutkimustulokseen vedoten, mutta kun se tarina haastettiin, päätyi hän puhumaan jumalasta ja henkilökohtaisesta jumalasuhteesta eli todellinen syy vastustamiselle on vain sokeahko usko sielujen pelastamiseen.

Homoseksuaalisuuden harjoittaminen myös pysyvässä parisuhteessa on vahingollista oman itsensä, kumppanin ja ehkä muiden ihmisten kannalta.

Päivi Räsänen, 19.10.2010

Uuden Suomen artikkelin kirjoittajan kuvauksessa Räsäsen mainitaan tekevän työtä “ihmisarvon ja -oikeuksien toteutumisen puolesta”, mutta eikö tämä mitä hän tekee ole juurikin päinvastoin?

Vielä 2020 on mahdollisesti julkisesti tuomita seksuaalivähemmistöön kuuluvia uskontojen varjolla. Monet tutkimukset ovat tulleet tulokseen, että homous on pysyvä tila eikä se muutu rukoilemalla, kasvatusta parantamalla tai yrittämällä oppia nauttimaan muusta. Homo ei ole valinnut omaa seksuaalista suuntautumistaan eikä tutkimukset tietääkseni tue sitä, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen olisi vahingollisempaa kuin heteroseksi. Kaiken tärkeintä on yhteinen suostumus ja mahdollisten tautien ennaltaehkäisy.

Tunteet voi tukahduttaa ja voi leikkiä kotia vastakkaisen sukupuolen kanssa, mutta voiko homo olla oikeasti onnellinen “normaalissa” suhteessa vastakkaisen sukupuolen kanssa vai onko se vain pakollista näyttelyä? Jokaisen pitäisi saada päättää itse mitä on ja kenen kanssa.

Kristinuskon riveissä on myös niitä, jotka uskovat homouden ja uskon voivan kulkea käsi kädessä. Ehkä tulevaisuudessa on mahdollista löytää jumalan armo myös seurakunnista eikä aina ihmisten tuomiota. Jumala on rakkaus?

Identiteettini ytimessä ei ole homoseksuaalisuus, vaan Jumalan lapseus

Erik Johansson, pastori

Mitä Jeesus tekisi?

Olen aika varma, että jos Jeesus kulkisi keskellämme, kuten aikaisemmin, olisi hän paljon avarakatseisempi kuin monet nykyajan uskovaisista. Jeesus opetti rakkaudesta ja tasa-arvosta. Hän ei hylännyt ketään, kaikki olivat aina tervetulleita. En voi kuvitella, että Jeesus haluaisi meidän riitelevän kuka voi rakastaa ketä, koska rakkaus on hänen sanomansa ydin. Hän opet­ti ih­mi­siä ra­kas­ta­maan pait­si lä­him­mäis­tä myös vi­ha­mies­tä ja vai­noo­jaa sekä huolehtimaan toisistamme. Kaikki, mitä olemme tehneet yhdelle vähimmistä, sen olemme tehneet Jeesukselle.

Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. Mikä tässä on epäselvää? Jeesus ei ole käskenyt meidän tuomita vaan rakastaa ja auttaa. Ei ole uskovaisten asia tuomita toisia tai heidän tekojaan mitkä eivät ole laittomia. Jokainen vastaa henkilökohtaisesti omasta jumalasuhteestaan.

Miettikää kristinuskon edustajat miten Jeesus kohteli ihmisiä. Luuletteko, että Jeesus käännyttäisi kaikki uskovaiset homot ja muut seksuaalivähemmistön edustajat? Jeesus hyväksyi kaikki, hän on rakkaus. Voisitteko miettiä sitä seuraavan kerran kun haluatte heitellä kiviä?

Omia kokemuksia

Henkilökohtaisesti olen tietääkseni hetero, mutta elämän varrella on ollut hetkiä jolloin olen kyseenalaistanut tätä totuutta ihaillessa mahtavia cossaajia ja viettäessä aikaa kauniiden miesten kanssa.

Ropeconissa tutustuin erääseen mieheen ketä luulin monta vuotta naiseksi, mutta asenteeni häntä kohtaan ei muuttunut sen jälkeen. Vietin hänen kanssaan paljon aikaa tapahtumissa vuosien varrella ja hän sai minut jopa tanssimaan vanhoja tansseja. Mahtava tapaus. Olen tutustunut myös moniin muihin seksuaalivähemmistöön kuuluviin eikä ole mitään pahaa sanottavaa heistä. Kunnioitan suuresti sitä, että he uskaltavat olla sitä mitä he haluavat olla. Oma itsensä.

Ihmisiä ei pidä arvostella ulkonäön tai kategorian perusteella. He voivat olla todella mahtavia kun heihin oikeasti tutustuu. Yllä mainittu mies selkeästi kärsi siitä, että hänen vanhempansa eivät hyväksyneet häntä sellaisena kuin hän haluaisi olla. Mutta miksi ihmeessä pitäisi elää elämää mitä muut haluaa sinulle eikä elämää mitä haluaisit elää?

Miksi ihmisiä pitää pistää laatikkoon? Mitä väliä sillä oikeasti on mitä me olemme ja kenen kanssa jos olemme ylpeitä siitä mitä olemme ja sinut itsemme kanssa? Sen pitäisi olla tärkeintä. Elämä on liian lyhyt tuhlattavaksi, joten nauttikaamme elämästä sellaisena kuin olemme ja antakaamme muiden tehdä samoin.

Jokainen elämä on tärkeä. Tukekaa toisianne valitsemallanne tiellä. Rakastakaa.

Lue lisää

Timo Anttila

Timo Anttila

Yrittäjä ja duunari Nokialta. Tärkeitä asioita minulle ovat tasa-arvo, ihmisoikeudet, nuorten elämä sekä yrittämisen edistaminen. Haluan olla osa muutosta.

Tutustu profiiliin